Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνει όλες τις μορφές και τα είδη άσκησης του σώματος με στόχο την ισόρροπη ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού.
 
Η παιδαγωγική αξία της άθλησης και του αθλητισμού:
 • Σωματική εξάσκηση: Υγεία - Ευεξία
 • Δημιουργική εκτόνωση του ανθρώπινου δυναμισμού.
 • Απομάκρυνση των νέων από αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα (βία-ναρκωτικά κ.ά.)
 • Καλλιέργεια του αισθήματος της ομαδικότητας της συνεργασίας και της φιλίας.
 • Καλλιέργεια της άμιλλας: Ο συναθλητής δεν είναι αντίπαλος αλλά συνεργάτης που ωθεί το παιδί να ξεπεράσει τα δικά του όρια.
 • Καλλιέργεια της ανταγωνιστικότητας και μαχητικότητας στην προσπάθεια του νέου να επιτύχει υψηλότερους στόχους.
 • Αυτοπειθαρχία και υπακοή στους κανόνες του ομαδικού παιχνιδιού.
 • Εξάσκηση διανοητικών ικανοτήτων: Μέσα από τον αθλητισμό και το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν να ασκούν την κρίση τους και την αντιληπτικότητά τους κατά την επίλυση διαφόρων προβλημάτων και καταστάσεων.
 • Ο αθλητισμός διδάσκει την αυτάρκεια, την προσωπική αυτονομία και την ηγετικότητα.
 • Επίσης αποτελεί έναν ολοκληρωμένο τρόπο διαπαιδαγώγησης του ανθρώπου.
 • Η αξιοποίηση του αθλητισμού ως υψηλού παιδιαγωγικού μέσου αποτελεί μια σημαντική προσφορά του αρχάιου ελληνικού κόσμου στον πολιτισμό μας.
 • Ο αθλητισμός προσφέρει την ευκαιρία σε όλα τα έθνη να παραμερίσουν ό,τι τους χωρίζει και να εστιάσουν σε ό,τι τους ενώνει καθιστώντας τους κοινωνούς στο υψηλότερο και ευγενέστερο αγαθό της ανθρωπότητας: την ειρήνη

 

 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής διεξάγονται πρωταθλήματα σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα στα οποία συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες των τάξεων της Ε' και ΣΤ'.
 
Ο ανώτατος σκοπός του παιχνιδιού δεν είναι η νίκη, παρά πώς, από ποιους δρόμους, με ποιαν προπόνηση, με τι πειθαρχία, ακολουθώντας αυστηρά τους νόμους του παιχνιδιού να μάχεσαι για την νίκη! (Νίκος Καζαντζάκης) 
 
 

Τελευταία Νέα

Που θα μας βρείτε


Προβολή 43o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Free Joomla! template by Age Themes