Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνει όλες τις μορφές και τα είδη άσκησης του σώματος με στόχο την ισόρροπη ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού.
 
Η παιδαγωγική αξία της άθλησης και του αθλητισμού:
 • Σωματική εξάσκηση: Υγεία - Ευεξία
 • Δημιουργική εκτόνωση του ανθρώπινου δυναμισμού.
 • Απομάκρυνση των νέων από αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα (βία-ναρκωτικά κ.ά.)
 • Καλλιέργεια του αισθήματος της ομαδικότητας της συνεργασίας και της φιλίας.
 • Καλλιέργεια της άμιλλας: Ο συναθλητής δεν είναι αντίπαλος αλλά συνεργάτης που ωθεί το παιδί να ξεπεράσει τα δικά του όρια.
 • Καλλιέργεια της ανταγωνιστικότητας και μαχητικότητας στην προσπάθεια του νέου να επιτύχει υψηλότερους στόχους.
 • Αυτοπειθαρχία και υπακοή στους κανόνες του ομαδικού παιχνιδιού.
 • Εξάσκηση διανοητικών ικανοτήτων: Μέσα από τον αθλητισμό και το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν να ασκούν την κρίση τους και την αντιληπτικότητά τους κατά την επίλυση διαφόρων προβλημάτων και καταστάσεων.
 • Ο αθλητισμός διδάσκει την αυτάρκεια, την προσωπική αυτονομία και την ηγετικότητα.
 • Επίσης αποτελεί έναν ολοκληρωμένο τρόπο διαπαιδαγώγησης του ανθρώπου.
 • Η αξιοποίηση του αθλητισμού ως υψηλού παιδιαγωγικού μέσου αποτελεί μια σημαντική προσφορά του αρχάιου ελληνικού κόσμου στον πολιτισμό μας.
 • Ο αθλητισμός προσφέρει την ευκαιρία σε όλα τα έθνη να παραμερίσουν ό,τι τους χωρίζει και να εστιάσουν σε ό,τι τους ενώνει καθιστώντας τους κοινωνούς στο υψηλότερο και ευγενέστερο αγαθό της ανθρωπότητας: την ειρήνη

 

 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής διεξάγονται πρωταθλήματα σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα στα οποία συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες των τάξεων της Ε' και ΣΤ'.
 
Ο ανώτατος σκοπός του παιχνιδιού δεν είναι η νίκη, παρά πώς, από ποιους δρόμους, με ποιαν προπόνηση, με τι πειθαρχία, ακολουθώντας αυστηρά τους νόμους του παιχνιδιού να μάχεσαι για την νίκη! (Νίκος Καζαντζάκης) 
 
 

Free Joomla! template by Age Themes