Τα Αγγλικά στο Δημοτικό Σχολείο

Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο διδάσκεται στις 4 τελευταίες τάξεις. Από το 1993 η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται και στην Γ΄ Δημοτικού. Σήμερα οι μαθητές του Δημοτικού μαθαίνουν, εκτός από την Αγγλική, και τη Γαλλική ή τη Γερμανική στις δύο τελευταίες τάξεις της Α/θμιας εκπαίδευσης.
Η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται στο Δημοτικό από τη Γ΄ τάξη σε όλα τα σχολεία εκτός από τα 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια, τα οποία είναι, κατά κανόνα, σχολεία απομακρυσμένων ή δυσπρόσιτων περιοχών. Στα σχολεία αυτά ο διορισμός εκπαιδευτικού Αγγλικής δεν είναι εφικτός, επειδή είναι αδύνατον ο εκπαιδευτικός αυτός να συμπληρώσει πλήρες ωράριο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μικρές ηλικίες. Στο πλαίσιο αυτό η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται στην Α΄ και Β΄ τάξη σε μερικά από τα 28 πιλοτικά ολοήμερα σχολεία της χώρας
 

 

 

Τελευταία Νέα

Που θα μας βρείτε


Προβολή 43o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Free Joomla! template by Age Themes